Mons Sinaï, een school waar je meer doet als je meer kunt!Op Mons Sinaï willen we tegemoetkomen aan de mogelijkheden van elk kind.

Dit betekent dat we de leerstof aanpassen aan het niveau van de kinderen. Voor wie de leerstof te hoog gegrepen is passen we het niveau aan, maar ook voor wie de leerstof niet uitdagend genoeg is.

Kinderen die meer kunnen, kunnen zich gaan vervelen tijdens de les, waardoor ze de motivatie om te leren kwijt dreigen te raken. Ook komt een kind dat alles vlot kan niet of weinig in aanraking met dingen die hij/zij moeilijk vindt en wordt hierdoor nauwelijks uitgedaagd.
We bieden daarom deze kinderen extra werk aan op hun eigen niveau, levelwerk. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld moeilijke spellen, wiskundeopgaven of een vreemde taal. Het kind volgt een deel van de reguliere les, waarna het verder gaat met dit levelwerk. Door alleen de moeilijke opgaven van de reguliere les te maken, blijven ze tijdens de lessen onderdeel van de groep. Een kind kan levelwerk krijgen voor rekenen, taal, algemene ontwikkeling of een combinatie hiervan.

Sinds dit schooljaar werken we op de dinsdagdagmiddag met een klein groepje kinderen dat sneller of anders leert. Ze blinken bijvoorbeeld uit op cognitief, praktisch of technisch gebied. Ook hen willen we een uitdagend onderwijsaanbod bieden. Deze kinderen worden geprikkeld met uitdagende leeractiviteiten op maat. Zij werken in een digitale leeromgeving, waardoor ze naast cognitieve vaardigheden ook belangrijke digitale vaardigheden ontwikkelen. Als een opdracht uitgevoerd is geeft de leerling eerst zelf aan hoe het werk gegaan is, waarna het wordt ingeleverd via een digitale portfolio, daarna beoordeelt de leerkracht de uitvoering.
Op deze manier willen we op Mons Sinaï ook voor deze kinderen extra tijd vrijmaken.