Rooster

  Groep 1/2 Groep 3/4  Groep 5/6   Groep 7/8
Maandagochtend  juf Esther  juf Marieke juf Gerry juf Janny
Maandagmiddag  juf Esther juf Marieke juf Gerry juf Janny
Dinsdagochtend juf Esther juf Marieke juf Gerry juf Janny
Dinsdagmiddag juf Esther juf Marieke juf Gerry juf Gieneke
Woensdagochtend juf Esther juf Marjan juf Gerry juf Janny
Donderdagochtend juf Esther juf Marieke juf Carlijn juf Janny
Donderdagmiddag juf Esther juf Evelien juf Carlijn juf Janny
Vrijdagochtend juf Esther juf Marieke juf Carlijn juf Janny

 
Op donderdagmiddag wordt er in de groepen 3 t/m 8 gewerkt aan expressie. Dit is onder leiding van juf Evelien, juf Janny, juf Carlijn en juf Gieneke.

Juf Wanda (onderwijsassistent) is aanwezig op maandag en dinsdag.
Juf Evelien (onderwijsassistent) is alle dagen aanwezig.
Juf Marjan neemt op maandag en dinsdag ib-taken op zich.
Juf Marieke werkt op donderdagmiddag aan ICT gerelateerde zaken.

Vakantierooster

Herfstvakantie            23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017
Kerstvakantie             25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie       26 februari 2018 t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag             30 maart 2018
Tweede paasdag           2 april 2018
Koningsdag                27 april 2018
Meivakantie                30 april 2018 t/m 4 mei 2018
Hemelvaart                10 en 11 mei 2018
Pinkstervakantie         21 mei 2018 t/m 23 mei 2018
Zomervakantie           23 juli 2018 t/m 2 september 2018

Studiedagen

De volgende studiedagen staan gepland voor het schooljaar 2017-2018. De leerlingen zijn dan vrij.
Woensdag 15 november 2017
Woensdag 24 januari 2018
Woensdag 14 februari 2018
Woensdag 11 april 2018

In de loop van het jaar kunnen er nog andere studiedagen/middagen waarbij de kinderen vrij zijn, worden gepland. Dit wordt vroegtijdig vermeld in de nieuwsbrief.